Štatistické výkazy

Štatistické výkazy

Štatistické výkazy v MS Excel - Web sa presúva tu

V máji 2016 som bol oslovený účtovníkmi o vytvorenie krátkeho programu pre prípravu spracovania štatistických výkazov, v ktorých mám prepojiť hlavné knihy tak aby korešpondovali s výkazmi podanými do registra účtovných závierok a tak aby údaje zo štatistických výkazov súhlasili s výkazmi. (pravdepodobnosť kontroly ŠUSR už v roku 2017, pretože do 2016 boli skôr tipované a zaznamenané výrazne rozdiely). Zároveň prepojiť všetky údaje z príloh štatistických výkazov do jednotlivých modulov (CPA, SK NACE, ....).A ešte jedna požiadavka pod každý modul pripojiť komentár, tak aby bolo možné rýchlo identifikovať požiadavky. Začal som teda s výkazom Roč IKaP 2-01. Pri spracovaní Roč Dop 2-01 som zistil že modul 513 sa opakuje v ďalších ročných výkazoch. To bol potom dôvod spracovať všetky moduly (115) pre všetky štatistické výkazy do jednej aplikácie MS Excel.

Výhody :

- Hlavná kniha prepojená na štatistické výkazy - Údaje z príloh (CPA, SK NACE ....) sú prepojené do štatistických tabuliek - Výrazne ušetrite čas pri príprave štatistických výkazov a zvýšite kvalitu vyplnených výkazov - Vaše štatistické výkazy budú korešpondovať s podanými výkazmi do RUZ - Štatistické výkazy v MS Exceli môžete preniesť na manažérov obchodu aby doplnili moduly týkajúce sa produkcie - Budem Vám k dispozícii a pomôžem riešiť Vaše problémy ak si už nebudete sami vedieť pomôcť - Na požiadanie budem robiť školenia v spolupráci s pracovníkmi ŠUSR - Na požiadanie dorobím ďalšie výkazy

cena : 50 € = ročné výkazy cena : 90 € = mesačné, štvrťročné, polročné a ročné výkazy

Zoznámte sa s informačným systémom pre spracovanie štatistických výkazov (mesačné, štvrťročné,polročné, ročné) pre všetky činnosti podnikania v MS Excel

Je spracovaných cca 85 typov štastických hlásení a cca 240 modulov

Štatistické výkazy - spracovanie v MS Excel ukážka v PDF tu

Zoznam spracovaných výkazov :

Ročné výkazy : Roč Dop 1-01, Roč IKaP 1-01, Roč Les 1-01, Roč MJ/A 1-01, Roč MJ/B 1-01, Roč OPU 1-01, Roč Poľ 1-01, Roč Priem 1-01, Roč Stav 1-01, Roč VTS 1-01, Roč VV 1-01, Roč Zav 1-01, Roč Dop 2-01, Roč IKaP 2-01, Roč Les 2-01, Roč OPU 2-01, Roč Poľ 2-01, Roč Priem 2-01, Roč Stav 2-01, Roč VTS 2-01, Roč VV 2-01, Pen 3-04, Pin 3-04, Poi 3-04, Prod 3-04, Prod 13-04, Poľ 1-04 (27 štatistických výkazov)

V ročných výkazoch : sú spracované všetký jednotlivé moduly z jednotlivých výkazov do jedného celku : 2, 5, 19, 82, 90, 96, 98, 111, 112, 112A, 127, 128, 143, 145, 146, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177a, 178A, 179B, 182A, 183A, 184A, 185A....495, 513, 513B, 514, 516, 516B, 527, 527A, 545, 558, 558C, 571, 580A, 581, 581A... 100069, 100071, 100073, 100074, 100214, 100301, 100302, 100303, 100304, 100305,.... 177a, 178a, 179b, 182a, 183a, 184a, 185a, 186a, 304a, 398a, 405a, 474a, 513b, 516b, 527a, 558c, 580a, 581a, 586ab (112 modulov)

Príklad : modul 178a "Medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele" je obsiahnutý v týchto štatistických výkazoch Roč Dop 2-01,Roč IKaP 2-01, Roč Les 2-01, Roč OPU 2-01, Roč Poľ 2-01, Roč Priem 2-01, Roč Stav 2-01, Roč VTS 2-01, Roč VV 2-01, Roč Zav 1-01 a obsahuje finančné údaje, ktoré sú prepojené s hlavnou knihou

Príklad : modul 182a "Špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu" obsahuje : "Skrátený názov výrobkov a služieb " a "Kód CPA ". Tieto údaje sú v MS Excel prepojené s databázou výrobkov a služieb, tak že Vám doplní údaje (názov a kód)

Samotný modul má vlastný list, ktorom máte informácie : IKF, Názov výkazu, označenie výkazu, kategóriu výkazu, číslo modulu a jeho pomenovanie, Metodické vysvetlivky k obsahu modulu a kľúčové slová sú zvýraznené farebne

Štvrťročné výkazy : Dop 5-04, Pen 3-04, Pin 3-04, Poi 3-04, Poľ 1-04, Prod 3-04, Stav 3-04, Prod 13-04, Práca 2-04, Ceny Dop/A 9-04, Ceny Dop/B 9-04, Ceny Dop/C 9-04, Ceny Dop/D 9-04, Ceny Dop/E 9-04, Ceny FPS/Pen 6-04, Ceny FPS/Pin 6-04, Ceny FPS/Poi 6-04, Ceny IKaP 5-04, Ceny Poľ D 1-04, Ceny VTS/A 1-04, Ceny VTS/B 1-04, Ceny VTS/C 1-04, Ceny VTS/Da 1-04, Ceny VTS/Db 1-04, Ceny VTS/Dc 1-04, Ceny VTS/De 1-04, Ceny VTS/Dd 1-04, Ceny VTS/Df 1-04, Ceny VTS/Dg 1-04, Ceny VTS/Dh 1-04, Ceny VTS/Dch 1-04, Ceny VTS/Di 1-04, Ceny VTS/Dj 1-04, Ceny VTS/Dk 1-04, Ceny VTS/Dl 1-04, Ceny VTS/Dm 1-04, Ceny VTS/Dn 1-04, Ceny VTS/Do 1-04, Ceny VTS/Dp 1-04, Ceny VTS/Dr 1-04 (40 štatistických výkazov a 82 modulov)

Mesačné výkazy : VTS 1-12, Stav 1-12, Priem 1-12, OPU 1-12, IKaP 1-12, Energ 8-12, Energ 7-12, Dop 1-12, CR 1-12, Ceny ZO 1-12, Ceny Priem/V 1-12, Ceny Priem/T 1-12 (12 štatistických výkazov 46 modulov)

 • Výhody spracovania štatistických výkazov v tomto informačnom systéme :

 • (1) V tomto informačnom systéme spracujete každý výkaz resp. modul obsiahnutý vo výkaze

  (2) Metodické vysvetlivky k obsahu modulu sú priamo v liste modulu, čím odpadá hľadanie vysvetliviek

  (3) Obsah každej metodickej vysvetlivky je spracovaný (farebne), tak aby ste sa vedeli rýchlo orientovať v požiadavkách

  (4) Údaje pre jednotlivé moduly sú prepojené so všetkými číselníkmi ŠUSR v MS Excel, čím odpadá vyhľadávanie týchto údajov z jednotlivých príloh

  (5) Finančné údaje pre jednotlivé moduly sú prepojené na Vaše hlavné knihy a výkazy

  (6) Šetríte čas a pracnosť zostavovania štatistických výkazov a získavate väčší priestor pre kvalitu spracovania štatistických výkazov

  (7) V kľude a v časovom predstihu si pripravíte Vaše výkazy

  (8) Sú zabezpečené logické kontroly medzi jednotlivými modulmi, odpadá chybovosť pri vyplňovaní štatistických výkazov priamo cez portál ŠÚSR

  (9) Aktualizácie štatistických výkazov po dohode so Štatistickým úradom

  (10) Školenia

  (11) Komunikácia s autorom tohto informačného systému

  (12) Tento informačný systém môžete využívať nepretržite, každým rokom potom znižujete vstupnú hodnotu pre daný rok spracovania

  Autor projektu : Kamil Gróf (0917 530 997)

  vyberte si produkt pre objednanie :

  Štatistické výkazy - mesačné = 10 €
  Štatistické výkazy - štvrťročné resp. polročný = 40 €
  Štatistické výkazy - ročné = 50 €
  Štatistické výkazy - komplet (štvrťročné, polročné, ročné ) = 90 €

  prosím o vyplñovanie počet

  Musíte vybrať produkt a vyplniť všetky údaje ináč objednávka nebude doručená !Do správy uvádzajte IČO každej ÚJ pre ktorú budete zhotovova štatistické výkazy !!!