Všetko o exceli

Prednášky MS EXCEL

Tak ako aj Vy aj ja som účtovník a taktiež som bol pred niekoľkými rokmi na 2-dennom školení MS Excel pre začiatočníkov. Bol som nadšený poznatkami z MS Excelu. Všetko mi bolo jasné. Po troch dňoch som ale zistil, že pomaly nič neviem, pretože som si nezapamätal časť postupu pre použitie funkcie. Kúpil som si teda jednu knihu, druhu ... o MS Excel aby si môj nadriadený nemyslel, že som nebol na školení napr... Však to dobre poznáte. Lenže v knihách som nenašiel podrobný postupy ako sa dopracovať k správnemu výsledku. Čiže teória a len teória. A to bol môj prvý a posledný kurz.

Aby som mohol pracovať v Exceli plnohodnotne, začal som si postupne vytvárať popisy k jednotlivým aktuálnym fukciám resp. k ním príklady a využitie. Takto som v priebehu jedného roka spracoval všetky významne funkcie. Vďaka týmto lekciám si viem s odstupom času nájsť význam, postup a príklad ako daná funkcia pracuje.

Moja rada: Postupne si pomaly prejdite všetky lekcie, funkcie (oboznámenie) a skúste porozmýšľať, kde a ako by ste využili niektorú funkciu, ktorá by Vám mohla ušetriť čas a správny výsledok. A raz za čas si to zopakujte, pretože nájdete nové inšpirácie pre efektívne pracovanie v MS Exceli

Výhody :

- pomaly a isto sa dopracujete na vyššiu úroveň ovládania MS Excelu (len musíte byť trpezlivý) - kedykoľvek sa môžete vrátiť do " kurzu " - ušetrite množstvo času a finančných prostriedkov na riešenie problému - budem Vám k dispozícii a pomôžem riešiť Vaše problémy ak si už nebudete sami vedieť pomôcť - ušetrite čas na cestovanie a jeden celý kurz resp. a výrazne znížite finančné prostriedky na viacerých pracovníkov vo Vašej spoločnosti - Vaša práca dostane nový rozmer

cena : 75 € = 65 lekcií

Projekty MS EXCEL

Potrebujete spracovať BIG DATA pomocou EXCELU a neviete ako na to ? Kľudne sa obráťte na mňa a ja Vám pomôžem vytvoriť štruktúru dát v EXCELi.

Teším sa na spoluprácu s Vami

Tabuľkový procesor Excel je integrovaná súčasť programového balíka Microsoft Office. Excel môžete použiť nielen na vedecko-technické výpočty v tabuľkách, k prezentácii výpočtov vo forme grafov, ale aj k zautomatizovaniu finančných operácií, k finančnému modelovaniu, k analýze údajov, no aj k práci s jednoduchými databázami, či k tvorbe používateľských aplikácií využívajúcich uvedené operácie. Tak ako je Word vynikajúcim pomocníkom na písanie, Excel je vhodným viacúčelovým výpočtovým nástrojom, pričom možno využiť mnohé už skôr zaužívané jednoduché postupy na jeho ovládanie. K takým postupom môžeme zaradiť otváranie, ukladanie, premenovanie i zatváranie excelovských súborov. Aj keď mnohí užívatelia tvrdia, že s Excelom pracujú, dokonca ho ovládajú, často nastane situácia, že Excel zareaguje inak ako očakávali, resp. že uskutoční akciu inak, ako chceli. Začiatky práce s Excelom sú nesmierne dôležité a len ich zvládnutie umožní manažérovi pokračovať v ďalších zložitejších činnostiach. V nasledujúcich kapitolách sa zameriame na prácu s bunkami a neskôr najmä so vzorcami s využitím vstavaných funkcií.

 • Ukážka
 • 2 Základné operácie

  prázdna a či je pre nás rozhodujúca šírka stĺpca, prípadne výška riadka. Na prácu s bunkou obsahujúcou text potom môžeme použiť rôzne formátovacie charakteristiky na ich úpravu. Formátovaniu sa budeme venovať ešta v ďalších kapitolách. Pri vkladaní čísla do bunky si musíme uvedomiť, že aj keď sa číslo javí ako iný než číselný formát, (napr. dátum, alebo percento), predsa len ho Excel chápe ako číslo. Ak si nie sme istí s akou číselnou hodnotou Excel narába, preveďme si údaj na tvar všeobecného čísla, kde nám Excel vráti hodnotu s ktorou počíta. Tejto problematike sa ešte budeme venovať aj v ďalších kapitolách. Zápis vzorcov je rovnako dôležitý a tiež sa s príkladmi na vytváranie vzorcov ešte niekoľkokrát stretneme. Zatiaľ sme začali operátormi a chybovými hláseniami, ktoré nám pomáhajú k správnym výpočtom. Veď práve o výpočtoch Excel je. Preto tiež musíme vedieť k týmto výpočtom vhodne zadávať argumenty a operandy a taktiež bunky, v ktorých sú uložené korektne adresovať. O relatívnych a absolútnych (prípadne zmiešaných) adresách si však povieme ešte neskôr. Pre mnohých začiatočníkov je nutné zvládnuť označovanie rôznych oblastí buniek. Potom bude hračkou vybrať operáciu, ktorú potrebujeme s nimi vykonať, napríklad takúto oblasť pomenovať. Tu je dobrá rada: v Exceli je veľmi dôležité sledovať tvar kurzora. Tvar kurzora nám vždy napovie, na akú operáciu je priamo teraz pripravený a to s objektom, na ktorom sa práve nachádza. Stačí kliknúť a ťahaním myši ponúkanú operáciu vykonať.

  5 Formátovanie

  Automatický formát nám nielen ušetrí námahu, ale ponúka nám aj alternatívnym spôsobom prebrať z neho len niektoré nastavenia. Rovnako ako Štýly buniek, kde zrušením niektorých vybraných položiek dosiahneme, aby navrhované číselné formáty, zarovnania údajov v bunkách, písma, ohraničenia, pozadia buniek neboli prevzaté z ponúkaného formátu. Tam teda zostanú zachované nami želané nastavenia. Nič však nebráni tomu, aby sme si formátovanie niektorých buniek, riadkov, stĺpcov, či celej tabuľky potom ešte sami upravili. Musíme si však uvedomiť, že

  čoho je moc, toho je veľa a naša tabuľka by sa mohla podobať na zaštopkanú dieru na ponožkách. Nebude ani pekná ba ani prehľadná. Tu platí to, čo sme sa učili pri Worde. Príliš veľa použitých štýlov na jednej stránke, ju robí ťažšie čitateľnou. Preto všetky možnosti pri formátovaní buniek používajme s mierou a s citom pre estetiku. Ako bolo spomínané, v Exceli sa definuje štýl hlavne pre jedinú bunku. Pre súčtové bunky alebo pre bunky s výsledkom môžeme definovať vlastné štýly, ktoré použijeme vo vytváranej tabuľke. Ak sa teda následne dopracujeme k takej tabuľke, ktorá nám bude vyhovovať aj v budúcnosti, alebo podľa nej budú spracovávať údaje aj naši spolupracovníci, definujme ju ako šablónu. Tu pripomíname, že do našej šablóny prejdú nielen všetky štýly buniek, ale aj ich obsahy. Preto je vhodné obsah ponechať len nadpisom v hlavičke či legende tabuľky a bunky, ktoré sa budú vždy nanovo vypĺňať, ponechať prázdne. Podmienené formátovanie je taktiež výborným pomocníkom pre nájdenie a zvýraznenie takých buniek, ktoré spĺňajú nejaké zadané podmienky.

 • Ukážka
 • 6 Funkcie

  Funkcie spolu so vzorcami, robia z Excelu mohutný nástroj na spracovanie dát a získavanie informácii z dát. Zápis funkcie v Exceli začína znamienkom „=“. Ďalej nasleduje názov funkcie, otváracia zátvorka a argumenty. Argumenty sú od seba oddelené bodkočiarkou „;“, argument tvorený viacerými číslami zapisujeme do zložitých zátvoriek“{}“. Zápis funkcie končí zatváracou zátvorkou. Funkciu vyberáme zo zoznamu funkcií, alebo priamo zapisujeme z klávesnice

  6.1.1 Finančné funkcie (FV,PMT,NPER,PV)

  6.1.2 Dátum a čas (DATE,DAY,TODAY)

  6.1.3 Matematické funkcie (SUM,SUMIF, SUBTOTAL...)

  6.1.4 Štatistické funkcie (AVERAGE, COUNTIF, MEDIAN ...)

  6.1.5 Vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, INDEX, COLUMN, ROW, ADDRESS ...)

  6.1.6 Textové funkcie (FIND, SEARCH, LEN, LEFT, RIGHT, CONCATENATE ...)

  6.1.7 Logické funkcie (IF ...)

 • Ukážka
 • 7 Grafy

  Grafy sú vizuálne pôsobivé ukážky a používateľom uľahčujú zobrazenie porovnaní, schém a trendov údajov. Namiesto analýzy množstva pracovných hárkov so stĺpcami čísel môžeme ihneď vidieť, či je daná firma v strate, alebo aké sú jej výnosy, či sú jej ceny porovnateľné s inými firmami a pod. Práca s grafmi patrí k najdôležitejším znalostiam práce s tabuľkovými procesormi, pretože dáta je často nutné prezentovať v graficky zrozumiteľnej podobe. Graf môžeme vytvoriť na samostatnom hárku, alebo ako vložený objekt na pracovnom hárku. Pred vytvorením grafu je najprv nutné zadať údaje v pracovnom hárku. Graf je prepojený s údajmi pracovného hárka, z

  ktorého je vytvorený. Pri každej zmene pracovného hárka, týkajúcej sa vstupných údajov grafu, sa graf automaticky aktualizuje. Excel nám ponúka pestrú paletu typov grafov a ešte rozsiahlejšiu možnosť ich formátovania. Zobrazuje dvojdimenzionálne grafy a taktiež priestorové (s 3D efektom) teda trojdimenzionálne grafy. Pri výbere správneho typu grafu je potrebné uistiť sa, že údaje na pracovnom hárku sú správne usporiadané pre typ grafu, ktorý chceme použiť. Nie všetky údaje sa rovnako dobre dajú vyniesť do grafu, resp. ich znázornenie nemusí byť správne!

 • Ukážka
 • Výhody školenia

 • Prispôsobiť si úroveň, náročnosť kurzu, témy a čas
 • Aplikovať školenie na vlastné podmienky
 • Precvičovať na vlastných a discretných údajoch
 • Podielať sa na vlastnom programe pre Vaše potreby
 • Iné špecifické požiadavky
 • Konzultatívne opakovanie po nejakom čase, tak aby bol vidieť stupeň osvojenia si metódy a zvládnutia predmetu kurzu
 • Analyzovanie a hľadanie riešenia problému spoločnosti
 • Kurz obsahuje 65 lekcií
 • Na stiahnutie

 • 5.3 Kapitola podmienené formátovanie (zo dňa 27.5.2013)tu
 • 6.1.2 Kapitola dátumové funkcie SK (zo dňa 27.5.2013)tu
 • 7.1 Kapitola Typy grafov (zo dňa 27.5.2013)tu
 • 6.1.1 Kapitola Finančné funkcie (zo dňa 27.5.2013)tu