Audit (ELIZE) - pre audítorov

 • dňa 10.6.2018 12:04

  aktualizácia pre rok 2018 (ELIZE_prechod_2018.rar)( tu )

 • dňa 10.6.2018 12:04

  aktualizácia pre rok 2017 (ELIZE_prechod_2017.zip)( tu )

 • Prijímam objednávky pre rok 2018 : termín dodania ihneď :

  Audit podniku

  Inštalácia programu ELIZE

 • 16.03.2017aktualizácia pre rok 2018 (ELIZE_prechod_V18_1.0)( tu )
 • 16.03.2017aktualizácia pre rok 2017 (ELIZE_prechod_V17_1.0)( tu )
 • 16.03.2017aktualizácia pre rok 2016 (ELIZE_prechod_V16_1.0)( tu )
 • 20.06.2016aktualizácia pre rok 2015 (ELIZE_prechod_V15_1.0)( tu )
 • aktualizácia pre rok 2014 (ELIZE_prechod_V14_1.0)( tu )
 • 1-vá aktualizácia pre rok 2013 (ELIZE_prechod_V13_2.0)( tu )
 • 2-há aktualizácia pre rok 2013 (ELIZE_prechod_V13_3.0)( tu )
 • na stiahnutie základná inštalácia - rok 2012 (Elize_setup_v13_1) ( tu )
  - Postupne si stiahnete inštaláciu a prechody a v tomto poradí ich aj inštalujete ! (po prvej inštalácií budete potrebovať aktivačné klúče, ak vznikne problém a neviete si rady treba zavolať 0917 530 997 Gróf Kamil )

  Analýzy obsahujú :

 • Vstupné údaje o auditorovi a ÚJ a Vstupné údaje hlavných kníh za posledné tri roky
 • Výsledkom sú :

 • Výpočet výkazov, CF, Poznámok a finančná analýza (cca 95 ukazovateľov a 25 modelov krachu) (tri roky) aj AJ, NJ
 • 1 Podrobná analýza hlavných kníh (bilančná kontinuita)
 • 2 Odsúhlasenie HK a výkazov
 • 3 Stanovenie významnosti KS a ročné obraty HK
 • 4 Stanovenie výberu vzorky nesprávnosti
 • 5 SÚVAHA za tri roky
 • 6 Analýza nákladov
 • 7 ČASOVÝ ROZVRH AUDITU
 • 8 Súhrnné záverečné memorandum
 • 9 Reakcie na posúdene riziká
 • 10 Analýza výkazov - normálne zobrazenie, vertikálne zobrazenie, horizontálne zobrazenie
 • 11 Analýza jednotlivých položiek súbahy porovnania, grafy, trendové krivky
 • 12 Reakcie na riziká na jednotlivé položky súvahy (podrobná kontrola)
 • 13 Reakcie na riziká ceľkový prehlad
 • 14 KONTROLNÝ FORMULÁR -VNÚTORNÁ KONTROLA A RIZIKO PODVODU
 • 15 Správa kontrola kvality
 • 16 PLÁN AUDITU FINANČNÝCH VÝKAZOV
 • 17 Následné udalosti a súdne spory
 • 18 INFORMÁCIA Z PREDBEŽNÉHO OVEROVANIA ÚČTOVNÍCTVA
 • 25 Overenie výročnej správy a poznámok ....
 • Príspevky od audítorov pre skvalitnenie zákazky na audite. Tieto príspevky nie sú a nebudú spoplatnené ale majú poslúžiť ako vzor pre kvalitu sprácovania zákazky na audite aj iným auditorom. Mojou úlohou je len prepojiť údaje na HK , výkazy a údaje o auditorovi.

 • 50 Test dlhodobý majetok (Neobežný majetok)Cieľ : preverenie účtov, metód a záver
 • 51 Test zásoby (materiál na sklade, NV/výrobky, zákazková výroba) Cieľ : preverenie účtov, metód a záver
 • 52 Ocenenie zásob (+ kurzové rozdiely) Cieľ : preverenie oceňovania zásob a kurzové rozdiely
 • 53 Účasť na inventarizácii (zásob) Cieľ : preverenie vybraných položiek zásob a vyhodnotenie
 • 54 Pohľadávky Opravné položky - Prepočet špecifickej opravnej položky
 • 55 Cut - Off pohľadávky a tržby Cut - Off záväzky a úhrady Konfirmácie
 • 56 Finančné účty Pokladňa, Bankové účty, Ceniny
 • 57 Časové rozlíšenie 381, 383, 384, 385 Cieľ : preverenie účtov, metód a záver
 • 58 Vlastné imánie Cieľ : preverenie účtov, metód a záver ....
 • Teším sa na spoluprácu s Vami

  Vzor : Analýza nad HK, výkazmi, CF a poznámkami v PDF :

 • tu si môžete stiahnuť prezentáciu analýz ( tu )
 • Analýzy nad denníkmi – program ELIZE

  ako podpornú časť pre spracovanie zákazky na audite. Vhodný nástroj pre zdokumentovanie činnosti na zákazke auditu

  Analýzy obsahujú :

 • Vstupné údaje o auditorovi a ÚJ a Vstupné údaje hlavných kníh a účtovných denníkov za posledné tri roky
 • Výsledkom sú :

 • Porovnanie denníka s hlavnou knihou
 • Výber vzoriek z denníka podľa jednotlivých analytických, syntetických, skupín a tried účtov s rôznymi podmienkami výberu (sumy, dokladov, času, textu... )
 • Karty účtov, popis činností a kontról.....